• Calisma Saatleri: 09.00 - 18.30
  • 258 242 57 96

Kayayaz Üretim Yazılımı

Temel MRP II ve malzeme üretim modülünden oluşmaktadır. Malzeme tanımı ve özellik
setleri, iş istasyonları, rotalar, operasyonlar, reçeteler ile kaynak planlaması ve malzeme
yönetim fişlerinden oluşmaktadır.


İş akışını kısaca özetleyecek olursak:
Malzeme tanımı tam olarak yapılır → İş istasyonları kartları oluşturulur → Rotalar
Tanımlanır → Operasyonlar tanımlanır → Reçeteler tanımlanır → Reçete
değişiklikleri(Mühendislik veya imalat düzenlemeleri) → Üretim Tanımları → Malzeme
ihtiyaç planlaması → Malzeme Temini → Üretim Emri ve İş Emirleri → Çıktıların
oluşturulması.


Bu iş akışında kalite iyileştirmeleri göz ardı edilmiştir. Tam kapsamlı projelerde elbette
detaylı olarak yer alacaktır.


Çıktıların Oluşturulması: Bu üretimin son aşamasıdır. Bu aşamada üretimden giriş, sarf
ediliş, varsa fireler, satın alma veya depolar arası transfer işlemleri yapılmaktadır. Üretim
çıktılarının alınmasından sonra yapılması gereken işler maliyetlerin hesaplanması, depo
kontrolleri ve muhasebe kayıtlarının tutularak işlem tamamlanmış olur. Böylece kayıtlar
diğer modüllerde veya raporlamalarda kullanılmak için hazır hale getirilmiş olur.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.