• Calisma Saatleri: 09.00 - 18.30
 • 258 242 57 96

Hizmetler

 • Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamalarında Yazılım Geliştirme
 1. Mikro ve KOBİ işletmeleri için Kayayaz kurumsal kaynak planlaması projelerinin işletmelerde hayata geçirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaların yürütülmesi sağlanmaktadır.
 2. Mikro ve KOBİ işletmelerinde Start 3, Go 3, Tiger 3 veya Enterprise projeleri yaparak KKP için alt yapı hazırlamak ve sunmak için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
 • BT Altyapı Yönetimi
 1. İşletmelerde sunucu ve depolama birimleri varsa bunları reorganize etmek
 2. İşletmede sunucu ve depolama birimi yoksa bunlar için Kaya Yazılım olarak veri merkezi inşa etmek veya kiralamak
 3. Ağ cihazlarının doğru kurulması, kablolu ve kablosuz ağların doğru çalışması için gerekli çalışmaları yürütmek
 4. BT’nin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılımları güncel tutmak ve gerektiğinde yenilemek.
 5. BT altyapıları için MK Performans Yönetim Sistemini uygulamak.
 • Veri tabanı, İş Zekası ve Raporlama Sistemleri
 1. En küçük işletmeden en büyüğüne kadar bütün firmalara iş zekası metodolojimizi uygulayabileceğimiz yazılım, kurgu ve donanımları inşa etmek ya da planalamasını yapmak.
 2. İşletmeler için en uygun aynı zamanda modern işlevsel veri tabanlarının yönetimi ve kurulumu ile peryodik bakımlarının yapılma süreçleri.
 3. Büyük verilerin parçalı küpler halinde önceden belirlerlenen prosedürlere uygun oalarak depolanması ve buradaki verinin anlamlı veya analiz edilebilir raporlara dönüştürülmesi
 4. İşletmeler için yazılım veya platform bağımsız köklü raporlama çözümleri üretmek
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.