cumhuriyet-100-yil-bayrak
Türkiye’de Kurumsal Kaynak Planlamanın Tarihsel Gelişimi
1970'li yıllardan itibaren ülkemizde bilgisayar kullanmaya başlayan mühendis, doktor vb pek çok kişi aslında bilişim teknolojilerinin ne kadar yararlı olduğunu biliyorlardı.

1970'li yıllardan itibaren ülkemizde bilgisayar kullanmaya başlayan mühendis, doktor vb pek çok kişi aslında bilişim teknolojilerinin ne kadar yararlı olduğunu biliyorlardı.

O yüzden bu durum; aynı pop Müzik kültürü gibi akım da yayılmaya başladı. Sanayileşme, ihracatçı firma sayısı Bu alandaki talebin artması, bu alandaki ihtiyacın genişlemesine neden olmuştur.

Ancak ülkemizin demografik yapısı çok uygun olmadığı için kurumsal kaynak planlaması ihtiyacı karşılanmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle anlaşılması için çok geç kalınmıştır. 90'ların başına kadar Kişisel bilgisayarlar hem dünyada hem de ülkemizde yaygın olmadığı için bu sistem öncelikle; sanayi ve sanayide çok büyük firmalar tarafından kullanılmaya başlandı (1998 – 2010). Ülkemizde dahi internetin geniş kitleler tarafından kişisel olarak kullanılmaya başlanması 1996 yılından itibaren olmuştur. Bu gelişme bugüne kadar önemli ölçüde gelişmiştir. Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanımı TÜİK' in 2021 yılı raporlarına göre "İnternet erişimi olan hanelerin oranı %92", "İnternet kullanıcılarının oranı %82". Bu aslında büyük bir kısmı. Bilişim işletmeciliği ve mühendisliği. sanayinin gelişmesine ve KKP gibi sanayinin karmaşık ve sistematik bilgi sistemine. Çözümlerin türetilmesi veya arz ve talep, ancak nitelikli insan kaynağının ortaya çıkması 2005 yılından sonra başlamıştır. Ülkemizde bilişim sektörü yavaş, yazılıma olan talep az. Yeterli arz yok. Bu nedenle belirli sektörler dışında marka değeri yüksek çok sayıda yazılımımız var. Müsait değil. Bu itibarla 1995 yılından bu yana ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) başı çekmektedir. Büyük şirketler için tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu süreçte KOBİ'ler 2010'lu yıllara kadar ertelendi. Ama projelerin yapıldığı firmalarda durum çok iç açıcı değildi. Bu işletmelerde projeler ya başarısız oluyor ya da çok pahalıya mal oluyor. Pozisyonda kaldı. Aslında sektörde yetişmiş eleman eksikliği bu projeleri başarıya ulaştıramadı. Tamamlanması veya çok yüksek maliyetlerle tamamlanmasıyla sonuçlandı. Günümüzde KOBİ'lerde ve mikro işletmelerde kurumsal kaynak planlaması veya bazında kullanılan muhasebe yoktur. Bu alanda gelişme olmamasının nedeni; özel sektör ve kamu Bunun başlıca nedenleri, yeterli insan kaynağına yatırım yapmamış olmasıdır. Devlet faturası, irsaliye, defter vb. Kayıtların elektronik ortama aktarılması sayesinde ERP kullanımı yaygınlaşmıştır. Türkiye'de faaliyet gösteren 500.000 ile 600.000 arasında firma halihazırda e-fatura uygulaması kullanmaktadır. Kısmen ERP tabanlı bir uygulama kullansa da işletmelerde bunu daha üst seviyelere taşıyacak yönetici, mühendis veya kalifiye eleman bulunmadığından veya bu alanda yeterince uzmanlaşmadığından. Sadece işin merkezinde kalır ve teknolojik ilerleme elde edilemez. ERP projeleri, her işletmenin kendine özgü koşulları olduğundan farklı zamanlarda, farklı kaynaklarla ve farklı koşullarda yürütülür. Farklı iş süreçlerine göre değişir. Bu yüzden geçmişten günümüze çokça bilgi aktarıyorum. Önemli hale gelmiştir. Çünkü işin kapsamı belirlenirken süreçler detaylı bir şekilde analiz edilir ve derinlemesine incelenir. Konulara bütünleşik bir şekilde bakamazsanız, birçok önemli konuyu görebilirsiniz. Daha sonra hata yapmaya, yanlış bilgi üretmeye ve uygulamaları sergilemeye yol açar, görünmesine neden oluyordu. Ancak bu eksiklikleri bütüncül bir bakış açısıyla görmek elbette mümkün. Buradaki anahtar kavram metodoloji veya diğer kavramsal ifadeler değildir. Mesele yapılan yatırımın doğru ürüne dönüşüp dönüşmediğidir. Ancak birçok uygulamada plana uyulmadığı için ürün de farklı olabilir. O da denge meselesi önemli. Örneğin süreçlerinizi 5-10 yıllık planlasanız da yapacağınız teknolojik yatırım 5-10 yıldır. Yüksek maliyetlere katlanmak zorunda olduğu için olmamalı. Ancak donanım ve yazılım, süreçlerle birlikte adım adım uygulanabilir. Örneğin bir depolama birimine ilk harcayacağınız para 500$ - 500.000$ arasında teknoloji sektöründe oynuyor. Bu da bize yatırımın doğru planlanması gerektiğini gösteriyor. maliyetlerin aynı doğrultuda performansa dönüşüp dönüşmediğinin kanıtlanması, raporlanması ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Dolayısıyla kurumsal firmaların teknolojik olgunluğu ve olgunluğu aynı olmalıdır. tesviye edilmelidir. Biraz da ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımından bahsedelim. Dünyada birçok CCP'nin İngilizce dilinde ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımı denen uygulamalar bulunmaktadır.

 • Microsoft AX
 • SAP
 • IFS
 • Logo Tiger Enterprise
 • iAS
 • NetSuite ERP
 • Rossum
 • Scoro
 • Kechie ERP
 • Tipalti
 • Brahmin Solutions
 • Odoo
 • Sage Intacct
 • SYSPRO
 • Oracle ERP Clou
 

Tabii ki daha birçok ERP uygulaması var, hem yerli hem de yabancı. Bunun nedeni aslında basittir. Çünkü süreçler bu işin temelidir. Her iş öncelikle endüstriden kaynaklanır. daha sonra kendi organizasyon yapısından veya iş kültüründen kaynaklanan nedenlerle. farklılık gösterir ve o kuruma uygun çözümler ortaya çıkar. Yine de

Evet rekabet çok ama bu alana ayrılan bütçeler neredeyse işletmenin toplam yatırımları kadar.

etilen olabilir. Peki bu doğru mu?

Elbette tartışılması gereken birçok konu var. Bu durumu üçe ayırabiliriz:

 1. Yazılım işin bir boyutudur, ancak kendi disiplini ve metodolojisi vardır.
 2. İşletmenin süreçleri (Çoğu zaman yanlış kurgulanmıştır). Optimize edilmelidir.
 3. Sektörün geleceği, bilgi birikimi ve teknolojiye olan eğilimi KKP'yi ciddi şekilde etkiliyor.

ERP projesi yapılırken bu 3 konu dikkate alınmalıdır. Proje planı ve maliyetleri buna göre değerlendirilmelidir. hazırlanmalıdır. Yazılım tarafı işletmenin büyüklüğüne göre ele alınmalı ancak işletme var olmaya devam edecek ve eğer büyüme hedefi ise özel proje yazılımları veya uyarlamaları yapılmalıdır. Özel ise yazılım yapılacaksa, devam ettirecek ekibin planlanması esastır. Hiçbir yazılım asla kimsenin tekelinde değildir. Herhangi bir yazılım devam ettirilebilir. Önemli olan ne kadar zaman ayrılacağı Yazılımın sürdürülebilirliği de önemli. Özellikle kullanılacak sistemlerde bütünleşik uyumluluk aranmalıdır. Ancak tüm bu bilgilerin doğru kişiler tarafından doğru yorumlanması önemlidir.

Şirket yönetiminin iş süreçleri (tek veya çok ortaklı olabilir) bu tür projelerin disiplinli, kararlı, raporlanabilir, yönetilebilir ve proje planına bağlı kalarak ilerlemesini sağlamak, bu önemli

Son olarak elbette sektördeki teknolojik gelişmeler de ERP projelerini etkiliyor. Özellikle endüstriyel elektronikteki gelişmeler, bir dizi imalat sektöründen veri gerektirmektedir. kolaylaştırır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hiçbir zaman herhangi bir donanım veya yazılım değildir. Biz dışa bağımlı değiliz. Hepsi uygulanabilir şeyler. Sadece bu iş için uzmanlaşmış ekipler için ihtiyaç var. Aksi takdirde, hem yurtiçinde hem de yurtiçinde onları tekelleştiren şirketler bulabiliriz. Bu durum yurt dışında da gözlenmektedir. Öte yandan bilgisi var ve daha önce benzer projeler yaptı. Sektörel olarak firmaların konuyu yazılım uygulamasına aktarmaları daha kolay ve doğru olmaktadır. yapıldı

Kısacası ülkemizde KKP projeleri yaygınlaşıyor ama rotanın doğru olup olmadığı tartışılır. Çünkü bu, bu alandaki insanların kafasında, bazı şirketler en iyi olarak lanse edilirken, diğer şirketler kapsam dışıdır. Her ikisinden de vazgeçmek rekabeti öldürür, yeniliği engeller ve maliyetlere kapı açar. Bu durumun önüne geçebilmek için öncelikle ana maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir. Lisans maliyetleri de düşürülmelidir.

Bilişim sektörü aynı zamanda bir hizmet sektörüdür. Buradaki gelişmeler doğrudan işletmelerle ilgilidir. İş talep ederse teknolojiye yatırım yapılır. Yani bu talep makul, makul. olmalıdır. Hatta performans ve üretkenlikte bir artışa yol açmalıdır.

İşletmeler ERP projeleri yapmaya başladığında minimum seviyeden en üst seviyeye kadar olan süreçler modüler olarak tasarlanmalıdır. ERP'nin kendisi entegre bir sistemdir, ancak şirketlerin ayrı birimleri veya pozisyonları olabilir. Kendisine bağlı olan her konum veya kat bir başlangıç ​​ve bitişe sahip olmalıdır. Gerektiğinde bağımsız olarak da kullanılabilir.

Şimdilik KKP hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bu yazıya gelecekte devam edeceğiz. Son olarak TÜİK tarafından KKP, CRM ve SCM yazılım veya sistemini kullanan şirketler hakkında bir rapor bulunmaktadır. Hadi bir bakalım:

Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), İlişki Yönetimi (CRM) ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) yazılımı kullanan Müşteri Kuruluşları, 2012- 2021 Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Tedarik Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre Zincir Yönetimi (SCM) yazılımı, 2012-2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top